Recenzie

Váš názor nás zaujíma. Aj keď sa snažíme vynakladať maximálne úsilie pre spokojnosť zákazníka, z času na čas môže dôjsť z rôznych príčin k zníženiu kvality poskytnutej služby.

Preto Vás chceme požiadať, aby ste nám v záujme skvalitnenia našich služieb odpovedali na dotazník .

Ďakujeme za Váš čas

 http://www.allatour.sk